Adresa
NOVOSADSKI PUT 38
21203 VETERNIK

Telefon
063 513 387

ARMIRAČ doo

za izgradnju stambenih i
nestambenih objekata

NOVOSADSKI PUT 38
21203 VETERNIK
021 823 733
021 824 431
063 513 387
armiracdoo@gmail.com

MATIČNI BROJ: 08614857
PORESKI BROJ: 101644719